Przysłowia i powiedzenia

Na św. Agnieszki (21 stycznia):
Na świętej Agnieszki
To odpierają już brzeżki.
(tzn lody)

Na Matkę Boską Gromniczną (2 lutego):
Gdy w Gromniczną chwyci mróz
Będą pola pełne zbóż.

Na św. Agatę (5 lutego):
Na świętej Agaty
Schną na płocie szaty.

Na św. Walentego (14 lutego):
Święty Walenty, gdy odmrozi pięty,
Na wyżywienie wysprzedaj sprzęty.
Jak święty Walenty mrozu nie zmoże,
To mu święty Maciej pomoże.

Na św. Macieja (24 lutego):
Święty Maciej zimę traci lub bogaci.

Na św. Filipa (1 maja):
Na pierwszego maja szron
Obiecuje hojny plon.

Na św. Jakuba (25 lipca):
Święty Jakub kosi
I przepiórki płoszy.
lub
Jakub siecze
Anna piecze.

Na św. Anny (26 lipca):
Od świętej Anki
Zimne poranki.

Na św. Wawrzyńca (10 sierpnia):
Święty Wawrzyniec
Otwiera zwierzyniec.
(tzn. ludzie spodziewają się zakończyć żniwa i wygnać bydło na ścierniska)
lub
Na święty Wawrzyniec
Czas orać ozimiec.
oraz
Na świętego Wawrzyńca
Dostaje owoc rumieńca.

Na św. Bartłomieja (24 sierpnia):
Święty Bartłomiej
Wszystko w pola stłumi.
(tzn. że zboża z pola znikną)

Na św. Michała (29 września):
Święty Michał
Granice porozpychał.
(powstało on w czasach kiedy bydło wypasano wspólnie, a po zebraniu plonów, mogło on chodzić nie bacząc na granice)

Na św. Szymona i Judę (28 października):
Na świętego Szymona i Judy
Nagnaj psy do budy.
(co wieszczy złą pogodę)

Na św. Marcina (11 listopada):
Na świętego Marcina
Będzie dobra gęsina.

Na św. Barbary (4 grudnia):
Święta Barbara po lodzie
Boże Narodzenie po wodzie.
(lub na odwrót)

Na św. Łucji (13 grudnia):
Święta Łucja
Dnia przykróca.