Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybnie

Powstanie organizacji.

Wieś Grzybno w latach pięćdziesiątych XX wieku w szybkim tempie rozrastała się, osiągając stopniowo liczbę ponad 110 gospodarstw. W tym momencie jej mieszkańcy w trosce o swoje zagrody, które z tak wielkim trudem budowali i aby uchronić swój majątek od zniszczenia przez pożar, postanowili zorganizować ochotniczą straż pożarną – OSP Grzybno.

Zachęcani przez ówczesnego Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych druha Abramowskiego, przystąpili do działania. W dniu 8 kwietnia 1956 roku na zebraniu wiejskim, powołano do życia Ochotniczą Straż Pożarną w Grzybnie. Wśród szerokiego grona aktywnie wspierających pomysł mieszkańców wsi, na szczególną pamięć zasługują najwięksi orędownicy nowej organizacji: Antoni Kluska, Tadeusz Skiba, Henryk Musiał, Władysław Mietła oraz Jan Kądziołka.

OSP Grzybno początki organizacji.

zdj. unisław.archiwa.org

Pierwszym sprzętem pożarniczym na wyposażeniu nowej jednostki, została sikawka ręczna podarowana przez Cukrownię Unisław. Z tą chwilą działacze strażaccy zaczęli myśleć też o budowie własnej remizy i świetlicy. W 1957 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmnie przydzieliło plac pod budowę remizy. Mieszkańcy zaczęli natomiast zbierać i zwozić kamienie na fundamenty oraz materiały na budowę. Przez kolejne dwa lata mieszkańcy każdą wolną chwilę od pracy na roli, spędzali na budowie.

Dnia 22 lipca 1960 dokonano otwarcia siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybnie. Od tego dnia w placówce OSP zaczęło tętnić życie i to strażackie i to kulturowo-oświatowe wsi. Kolejne Zarządy OSP dokonują stopniowo zakupu umundurowania i sprzętu, werbują i szkolą nowych członków.

Rozwój straży.

15 lipca 1997 roku OSP Grzybno zostało włączone w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W zawiązku z tym poszerzono zakres działania jednostki o zadania związane m.in z pomocą poszkodowanym i zabezpieczaniem miejsc wypadków komunikacyjnych.

W 2005 roku jednostka otrzymała po zlikwidowanej straży Cukrowni Unisław samochód pożarniczy Jelcz 004. Wraz z jego nabyciem pojawił się jednak problem z jego garażowaniem, gdyż istniejący garaż nie był przystosowany do tak dużego auta. Rok później Zarząd OSP i Zarząd Gminy przy udziale i pomocy wójta podjął decyzję o dobudowaniu nowego boksu garażowego.

Po opracowaniu projektu w lipcu 2008 roku przy zaangażowaniu strażaków, społeczności lokalnej i przy użyciu własnych środków, rozpoczęto prace przy kopaniu, szalowaniu i betonowaniu fundamentów. W miesiącu wrześniu postawiono ściany, zaś w listopadzie założono dach. Z nastaniem wiosny następnego roku, rozpoczęto kładzenie instalacji elektrycznej i tynków, wstawiono bramę garażową, ocieplono budynek. Tym sposobem również dzięki pomocy finansowej Urzędy Gminy, Urzędu Marszałkowskiego oraz sołectwa wsi możemy dziś cieszyć się z nowego garażu.

Dzięki wielu działaniom podejmowanym przez OSP Grzybno, a w szczególności tym na rzecz społeczeństwa, w 2009 roku przyznano jednostce zaszczytny tytuł: „Straż roku 2008”.

Współczesność OSP Grzybno.

OSP Grzybno współczesność.

zdj. OSP Grzybno

W chwili obecnej jednostka liczy kilkudziesięciu czynnych i honorowych druhów, biorących udział m.in w:

  • ochronie przeciwpożarowej polegającej na działaniach mających na celu ochronę życia i mienia przed pożarem,
  • wszelkiego rodzaju akcjach ratowniczych,
  • zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych,
  • zabezpieczaniu imprez masowych takich jak wyścigi kolarskie, maratony, festyny czy uroczystości kościelne,
  • ciągłym doskonaleniu umiejętności poprzez ćwiczenia, zawody i szkolenia,
  • promowaniu idei pożarnictwa wśród młodzieży,
  • a także aktywizacji życia kulturowego mieszkańców.

Tekst za stroną: http://unislaw.pl/artykul/104/201/osp-grzybno.

Relacja z nadania OSP Grzybno nowego sztandaru.