Towarzystwo Oświatowe „Od Nowa”

Towarzystwo Oświatowe „Od Nowa” w Grzybnie powstało w 2004 r. Założycielami (25 osób) byli rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni – skupieni wokół Szkoły Podstawowej w Grzybnie. Na początku działalność skupiała się na wspomaganiu finansowym szkoły, współorganizowaniu uroczystości typowo szkolnych.

Od 01.09.2004r. stowarzyszenie zaczęło też prowadzić Niepubliczne Przedszkole „Kubuś Puchatek”, które w 2002 r. w budynku szkolnym zostało utworzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Grzybna i Gminy Unisław „Podkowa” wg koncepcji H.J. Medoń. Obecnie do przedszkola uczęszcza 28 dzieci. Funkcjonują dwie grupy: dzieci 3 – 4 letnie oraz 5- 6 -letnie. Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor przedszkola, p. Marianna Brzozowska oraz nauczyciel przedszkola – p. Katarzyna Murawska. Oprócz obowiązkowych zajęć, które wynikają z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dzieci uczestniczą w zajęciach języka angielskiego (4-, 5- 6-latki), zajęciach umuzykalniających oraz terapii logopedycznej. Pomieszczenia bezpłatnie na rzecz przedszkola w budynku szkoły użycza Gmina Unisław. Z dotacji Urzędu Gminy też opłacana jest kadra pedagogiczna przedszkola. Z opłat wnoszonych przez rodziców (30 zł miesięcznie) ponoszone są koszty związane z bezpośrednią działalnością przedszkola (wyposażenie w środki dydaktyczne, zabawki, sprzęt sportowy, materiały papiernicze, ozdoby, meble, remonty). Latem 2007 całe przedszkole zostało wyremontowane przez rodziców dzieci.

Na początku stycznia 2005 r. stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego i systematycznie poszerzało zakres działalności. W 2006 roku pozyskało trzy dotacje na zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (Urząd Gminy w Unisławiu), organizację półkolonii dla dzieci z Grzybna (dotacja Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy), organizację obchodów 50 – lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Grzybnie (dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu).

W 2007 roku Zarząd pozyskał środki na realizację kilku programów, głównie związanych z rozwojem działalności oświatowej w Grzybnie:

1. „Nie przegap ferii” – dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie na organizację zimowiska dla 40 dzieci. W ramach zajęć uczestnicy wzięli udział w warsztatach plastycznych, ekologicznych, literackich, kinezjologicznych, teatralnych, sportowych oraz przygotowali biesiadę, podczas której spopularyzowano kolędy i pastorałki. Dzieci pojechały też do kina, teatru i na basen.

2. „Kultura, sztuka i lato” czyli półkolonie letnie dla dzieci z miejscowości Grzybno – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium w Bydgoszczy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego (dla 50 dzieci). W ramach dwutygodniowych półkolonii dzieciom zaproponowano: kurs tańca regionalnego, warsztaty ceramiczne, warsztaty i konkursy plastyczne, warsztaty kamieniarskie, promowanie kultury i sztuki regionu: zajęcia w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, warsztaty taneczne z instruktorami regionalnego zespołu tańca „Kundzia” z Chełmna, kurs malowania na szkle i folii, naukę lub doskonalenie umiejętności pływackich, turniej tenisa stołowego, prelekcję z przedstawicielami KRUS–u w Grudziądzu na temat bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

3. „Prehistorycznie i współcześnie” czyli dinozaury, The Beatles, basen i kino na lato – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium w Bydgoszczy na organizację II turnusu półkolonii letnich dla 50 dzieci z Grzybna. W ramach projektu uczestnikom Zarząd zaproponował warsztaty języka angielskiego czyli doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym poprzez poznawanie fenomenu zespołu muzycznego The Beatles (po angielsku: życie i twórczość muzyków, przewodnik po miastach – trasa koncertowa, czytanie tekstów, tłumaczenia, słuchanie piosenek, nauka słówek, śpiewanie), warsztaty ceramiczne (dinozaury z gliny i plasteliny), warsztaty i konkursy plastyczne (np. „W świecie dinozaurów”), warsztat przyrodniczy: „Z dinozaurami za pan brat”, naukę lub doskonalenie umiejętności pływackich (wyjazd na basen), promowanie kultury: wyjazd do kina do Torunia, wycieczkę do Rogowa – zwiedzanie „Zaurolandii”, zajęcia integracyjne: „Przyjacielski kwiat” oraz zajęcia dowolne: korzystanie z sali komputerowej, placu zabaw, sali gimnastycznej, boiska sportowego i gier planszowych.

4. „Z pastą i szczoteczką za pan brat” czyli kilka spotkań ze stomatologiem – dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko–Pomorskiego. Głównym celem programu było zapoznanie dzieci i dorosłych z Grzybna z chorobami przyzębia i zębów, a także z: metodami zapobiegania próchnicy, podstawowymi zasadami higieny jamy ustnej, wpływem odżywiania się na stan uzębienia, wyposażeniem gabinetu stomatologicznego. Program zrealizowano razem z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Grzybnie. Oprócz tego pomogła pani Łączna – lekarz – stomatolog zatrudniona w szkolnym gabinecie w Zespole Szkół w Unisławiu (kontrola zębów, pokaz wyposażenia gabinetu stomatologicznego) oraz lekarz-stomatolog z Grzybna: pani Małgorzata Karwasz–Szerszeń, która dla dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz rodziców przeprowadziła warsztaty z zakresu higieny jamy ustnej.

5. „Biesiada na koniec lata” – dotacja Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji zadań na rzecz wspierania rodziny w ramach Kampanii Samorządu Województwa PN. „Rodzina naszą wspólną sprawą”. 23.09.2007r. w budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie Towarzystwo urządziło biesiadę, podczas której uczestnicy śpiewali znane pieśni biesiadne, rozstrzygnęli rodzinny konkurs plastyczny: „Letnie krajobrazy” oraz „biesiadowali” przy pieczonych kiełbaskach i ciastach przygotowanych przez mieszkanki Grzybna.

Obecnie prowadzimy w soboty dla społeczności Grzybna warsztaty języka angielskiego, oraz warsztaty komputerowe.

Autorka artykułu: Alicja Adryan