Grzybno nazwa i jej historia

Grzybno nazwa –                                                                                                                                                           w naturze ludzkiej jest by wszystkiemu nadawać nazwę, potwierdzając przez ten fakt znajomość danego przedmiotu, miejsca, zdarzenia… Może dzięki temu nasze otoczenie staje się dla nas bardziej przyjazne, bezpieczniejsze.
Nie inaczej było i w przypadku Grzybna.
Lasy jakie jeszcze w wiekach średnich dominowały w przestrzeni ziemi chełmińskiej, w jednym miejscu znacząco odróżniały się od innych. Miejsce to charakteryzowało się obfitością wszelkiego rodzaju grzybów. Stąd też z czasem, przekazywany z pokolenia na pokolenie opis tych terenów, przyjął miano grzybnego, tj. obfitującego w grzyby.

Nazwa ta na przestrzeni dziejów, za sprawą wiatrów historii rzucających Grzybno to w polskie, to w niemieckie ręce, zmieniała się. Nie ulega jednak wątpliwości, iż u swego początku była ona słowiańska i polska na tyle ile świadomość narodowa ich mieszkańców.