KGW Grzyno

Koło Gospodyń Wiejskich w Grzybnie

Historia organizacji.

Koło Gospodyń Wiejskich w Grzybnie powstało w listopadzie 1956 roku. Założyła je pani Pęksa. Z dawnych lat nie pozostała żadna dokumentacja, więc tylko dzięki wspomnieniom starszych osób, członkiń KGW Grzybno, udało się odtworzyć kilka wydarzeń.

Pierwszą przewodniczącą została pani Stefania Borowska, a po niej Maria Góral. 14 września 1977 roku w wyniku  wyborów na przewodniczącą powołano panią Teklę Kurdynowską. Skarbnikiem została Stefania Borowska, a sekretarzem pani Anna Karwasz.

Po dziesięciu latach 16 grudnia 1987 roku Zarząd ulegał kolejnym zmianom. Członkinie wybrały panią Danutę Ordon na przewodniczącą. Maria Śliwińska została sekretarzem, a Leokadia Chmielewska – skarbnikiem. W 2006 roku Zarządowi przedłużono mandat na kolejną kadencję. Dołączyła do niego jedynie pani Elżbieta Poznańska w charakterze wiceprzewodniczącej.

Na początku swoje działalności członkinie KGW w Grzybnie, spotykały się głównie w budynku szkolnym. To w jego piwnicy odbywały się pierwsze kursy pieczenia i gotowania. Inna organizacja działająca na terenie wsi tj. Kółko Rolnicze, pomogło paniom przy zakupie naczyń. Naczynia te były następnie wypożyczane na różne okazje i uroczystości. Jako że nie samą pracą żyje człowiek, wkrótce zaczęto organizować także zabawy taneczne. Poza tym zaś rozprowadzano pisklęta, a w okresie żniw prowadzono tak zwany „ dzieciniec”.

Współczesność KGW Grzybno.

Obecnie Koło liczy 35 członkiń (dane na 2007 rok), choć w przeszłości skupiało nawet 119. Przez wiele lat działalności organizowano konkursy ogrodów kwiatowych, kursy kulinarne, warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne. Członkinie Koła uczestniczyły też w wielu wycieczkach. Ciekawość świata zawiodła je do Lichenia, Warszawy, Karpacza, Łodzi i Krakowa. Odwiedziły także odległe Bieszczady i jeszcze odleglejsze Węgry. Budapeszt był zwiedzany w kwietniu 1981 roku – przed wybuchem stanu wojennego. Oprócz tego wielokrotnie wyjeżdżano tam, gdzie odbywały się wystawy sadowniczo–ogrodnicze lub wieńców dożynkowych.  Na przykład do Stopki, Poznania na Podagrę , Skierniewic, Półkowa koło Płużnicy, Owczarek koło Grudziądza, Powsina koło Warszawy.

Od wielu lat członkinie KGW Grzybno, spotykają się też towarzysko podczas uroczystości Dnia Babci, Dnia Kobiet, Dnia Matki czy Wigilii Bożego Narodzenia. Najczęściej spotkania organizowane są w świetlicy wiejskiej lub w świetlicy szkolnej.

W ostatnich latach zacieśniła się współpraca z Urzędem Gminy w Unisławiu i Radą Sołecką w Grzybnie. Aktywniejsze stały się kontakty z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Grzybna i Gminy Unisław „Podkowa”. KGW Grzybno ceni sobie także kontakty z Towarzystwem Oświatowym „ Od Nowa” oraz Zespołem Szkół w Unisławiu w ramach realizacji projektu „Szkoła Marzeń”.

Wspólnie z Radą Sołecką Koło organizuje zabawy sylwestrowe, karnawałowe i Andrzejkowe, wypożycza naczynia, wspomaga też szkołę w Grzybnie wspomagając organizowane przez Radę Rodziców zabawy taneczne.

W styczniu 2006 roku odbywała się w świetlicy OSP Grzybno, wystawa gołębi pocztowych, na którą Koło Gospodyń Wiejskich przygotowywało poczęstunek.

W dniu 8 czerwca 2006 członkinie wzięły udział w Forum związków i Organizacji Pozarządowych gminy Unisław. Celem spotkania była prezentacja działalności organizacji społecznych działających na terenie gmin: Unisław, Kijewo Królewskie i Dąbrowa Chełmińska. Odbyło się to w ramach integracji lokalnych liderów i animatorów czemu towarzyszyło też zapoznanie się z nowymi możliwościami rozwoju w ramach programu „ Leader +”.

folklor_6