Grzybno pochodzenie nazwy

Grzybno – pochodzenie nazwy                                                                                                                                        W naturze ludzkiej jest by wszystkiemu nadawać nazwę, potwierdzając przez ten fakt znajomość danego przedmiotu, miejsca, zdarzenia… Może dzięki temu nasze otoczenie staje się dla nas bardziej przyjazne, bezpieczniejsze.
Nie inaczej było i w przypadku Grzybna.
Lasy jakie jeszcze w wiekach średnich dominowały w przestrzeni ziemi chełmińskiej, w jednym miejscu znacząco odróżniały się od innych. Miejsce to charakteryzowało się obfitością wszelkiego rodzaju grzybów. Stąd też z czasem, przekazywany z pokolenia na pokolenie opis tych terenów, przyjął miano grzybnego, tj. obfitującego w grzyby.

Więcej na: Grzybno nazwa

spacer